HR als business partner

HR als business partner

HR alleen volwaardige partner in een bedrijf als waarde wordt toegevoegd

Over de positie van HR binnen een bedrijf wordt veel gezegd en geschreven. Terwijl HR door veel bedrijven wordt beschouwd als een noodzakelijke kostenpost wijzen vooraanstaande HR consultants steeds meer op het belang van een goede integratie van HR in de totale onderneming. Deze nieuwe rol van HR als volwaardige partner komt er niet vanzelf. Dit kan alleen bereikt worden als de lijnen met de business kort zijn en als HR in staat is zich nieuwe kennis en vaardigheden eigen te maken. Denk bij deze competenties aan capaciteiten op het vlak van analyse en organisatie, terwijl het ook van belang is om goed te leren aanvoelen wat er leeft binnen een organisatie en waar je waarde kunt toevoegen.

HR staat onder druk om meer toegevoegde waarde te leveren in de hectische wereld van vandaag waarin bedrijven steeds sneller hun organisatie moeten aanpassen aan veranderingen zoals fusies en reorganisaties. Deze harde realiteit vraagt om personeel dat daarmee om kan gaan. Voor de HR professional wordt het steeds belangrijker om goed te begrijpen wat een bedrijf doet en hoe de diverse processen in de organisatie verlopen. Traditionele HR taken zoals het motiveren van medewerkers blijven essentieel, maar bedrijfskundige kennis wordt steeds belangrijker. De moderne HR professional zal zich als organisatiedeskundige en volwaardige business partner moeten onderscheiden met gedegen analyses van vraagstukken op het terrein van P&O: moeten we personeel ontslaan of hebben we juist meer medewerkers nodig en zo ja welke mensen en hoe halen we die binnen?

Nieuwe kennis en vaardigheden

Voor Jan Tjerk Boonstra, Principal Consultant bij Human Capital Group, is het duidelijk dat kennis en vaardigheden op strategisch en conceptueel vlak steeds belangrijker worden. De nieuwe rol van HR professionals als business partners vereist een diepgaand inzicht in de richting waarin een bedrijf gaat. Van groot belang daarbij zijn kennis en vaardigheden op het terrein van analyse, samenwerking en organisatie. Ook conceptueel vermogen is een belangrijke competentie, je moet ingewikkelde situaties en problemen kunnen overzien en de oorzaken kunnen herkennen. Verder moet je initiatieven kunnen nemen en anderen kunnen beïnvloeden. Volgens Boonstra moet je als HR professional tegenwoordig vooral gevoel ontwikkelen voor politieke verhoudingen en voor het invloed uitoefenen op stakeholders.

Een grote verandering dus, deze nieuwe rol voor de HR consultant, die niet gemakkelijk te realiseren is. Boonstra signaleert het gevaar van een slechts op papier doorgevoerde omslag: de functie van business partner op je visitekaartje is iets anders dan deze nieuwe rol echt aannemen. Het is een positie die je moet verdienen en niet elke HR professional zal daartoe in staat zijn.

Kwetsbaarheid en durf

De grotere betrokkenheid bij een organisatie betekent wel een verhoogde kwetsbaarheid voor de HR professional. Als business partner ben je immers medeverantwoordelijk voor fouten en mislukkingen.

De nieuwe HR rol vergt een zelfbewuste houding en durf om initiatieven te nemen en waar nodig veranderingen door te voeren. Laat de bedrijfsleiding merken dat je waarde toevoegt!

E-mail updates

Ontvang de nieuwste vacatures in jouw mailbox.

Cv Online

Word eenvoudig gevonden door werkgevers in jouw streek.

Zoekgeschiedenis

Bewaar het overzicht van jouw zoekopdrachten en sollicitaties.

Favorieten

Bewaar al jouw favoriete vacatures.