Competenties en taken van de HR manager

Competenties en taken van de HR manager

Kern van de functie

Als leidinggevende is de HR manager verantwoordelijk voor het strategisch organisatiebeleid en het HR beleid en houdt ook toezicht op de kwaliteit en uitvoering hiervan. Hij zorgt er voor dat de beleidsondersteunende processen en systemen optimaal zijn. Tevens is hij adviseur en facilitator van het primaire HR proces.

Organisatorische positie

De HR manager maakt deel uit van het managementteam en valt onder de Raad van Bestuur. Hij geeft leiding aan de staf van de P&O afdeling.

Functieprofiel

De HR manager heeft academisch werk- en denkniveau (minimaal HBO diploma) op het vakgebied van Human Resources. Daarnaast heeft hij affiniteit met het werkgebeid van de onderneming en een duidelijke visie erop. Ook blijft hij zijn kennis bijhouden door middel van vakliteratuur, aanvullende cursussen, congresbezoek en collegiale toetsing. De HR manager werkt zelfstandig in het kader van het vastgestelde beleid en geeft gevraagd en ongevraagd adviezen. Omdat de HR manager verantwoordelijk is voor het onderhouden van diverse interne en externe contacten, moet hij over uitstekende sociale vaardigheden beschikken. Tevens is hij verantwoordelijk voor advies en ondersteuning bij beleidsontwikkeling op het vlak van Personeel en Organisatie.

Resultaatgebieden

1. Kern van de functie
 1. Medeverantwoordelijk voor het strategisch organisatiebeleid.
 2. Signaleert en analyseert relevante interne en externe ontwikkelingen en definieert kansen en bedreigingen voor de organisatie.
 3. Adviseert en informeert het Raad van Bestuur en het Regiomanagement en ontwikkelt strategische en operationele HR beleidsplannen, formuleert doelstellingen en draagt zorg voor de uitvoering hiervan.

Resultaatindicatoren:

 1. Ontwikkelingen op HR gebied zijn tijdig bijgehouden.
 2. Heeft kwalitatief goede beleidsvoorstellen aangeboden aan De Raad van Bestuur.
 3. Heeft goede beleidsplannen opgesteld, afgestemd op strategische doelstellingen van de organisatie.
2. Bedrijfsvoering
 1. Verantwoordelijk voor het maken en bewaken van de begroting van de HR afdeling.
 2. Zorgt voor de uitvoering van het planning & control cyclus binnen de HR afdeling.
 3. Maakt HR gerelateerde managementrapportages in samenwerking met de Business Controller.
 4. Verantwoordelijk voor de overlegstructuur en samenwerkingsvormen binnen de HR afdeling.
 5. Voert periodiek overleg met het bestuur over de voortgang van de bedrijfsdoelstellingen.

Resultaatindicatoren:

 1. De gemaakte begroting is gerealiseerd binnen de vastgestelde kaders.
 2. Budgetbeheer is efficiënt uitgevoerd, waarbij eventuele overschrijdingen tijdig gesignaleerd en opgelost zijn.
 3. Managementrapportages zijn correct en op tijd aangeboden en toegelicht.
 4. Houdt goed controle over de bedrijfsvoering binnen de afdeling.
3. Aansturing HR afdeling
 1. Verantwoordelijk voor een effectief en efficiënt personeelsbeleid en personeelsmanagement.
 2. Coacht, instrueert, stimuleert en corrigeert medewerkers bij de uitvoering van hun taken.
 3. Begeleidt en ondersteunt werknemers in hun persoonlijke en teamontwikkeling.
 4. Bewaakt de vastgestelde normen met betrekking tot de performance parameters.
 5. Fungeert als aanspreekpunt voor werknemers en zorgt voor efficiënte informatie-uitwisseling en communicatie.

Resultaatindicatoren:

 1. Het personeelsmanagement wordt effectief uitgevoerd met inachtneming van de intern vastgestelde normen.
 2. Medewerkers van de HR afdeling beschikken over adequate kennis en competenties, kunnen hun taken uitvoeren en beoogde resultaten behalen.
 3. HR manager voert zijn verantwoordelijkheid als aanspreekpunt voor werknemers naar behoren uit.

E-mail updates

Ontvang de nieuwste vacatures in jouw mailbox.

Cv Online

Word eenvoudig gevonden door werkgevers in jouw streek.

Zoekgeschiedenis

Bewaar het overzicht van jouw zoekopdrachten en sollicitaties.

Favorieten

Bewaar al jouw favoriete vacatures.