HR-professional

HR-professional

De competenties die een HR-professional moet hebben

De competenties die een HR-professional moet hebben Het is bekend dat HR-professional een functie is met vele gezichten. Er wordt van je verwacht dat je verschillende rollen speelt en beheerst. Je bent de regelaar en de raadgever. Maar ook een coach en bemiddelaar die zijn medewerkers bijstaat. Weet jij echter welke competenties een succesvolle HR-professional moet hebben?

Sociale vaardigheden

Als HR-professional ben jij de spil die contacten onderhoudt met interne en externe partijen. Goede sociale vaardigheden zijn daarom een vereiste. Enerzijds moet je goed kunnen luisteren en anderen tactvol bejegenen. Anderzijds zijn overtuigingskracht, een zeker gezag en het vermogen geschillen op te lossen belangrijk.

Communicatievaardigheden

Een HR-manager moet over uitstekende communicatievaardigheden beschikken. Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid moet uitstekend zijn, omdat gesprekken voeren een zeer groot onderdeel van dagelijkse werkzaamheden is. Maar ook het schriftelijke deel is niet minder van belang. Je hebt namelijk ook veel te maken met schrijven van adviesrapporten, verslagen en ook e-mails.

Adviesvaardigheden

Als HR-professional vervul jij de rol van adviseur voor de directie, managers en ook de medewerkers zelf. Daarom is het van groot belang dat je over uitstekende adviesvaardigheden beschikt.

Overtuigingskracht

In je rol als adviseur moet je voldoende overtuigingskracht ten dag kunnen leggen. Hierbij zijn zowel de inhoud en de kwaliteit belangrijk, als ook de manier waarop jij iets aan de ander overbrengt.

Zelfstandigheid

In het kader van het organisatiebeleid moet een HR-professional zelfstandig kunnen functioneren. Je moet beleidslijnen dus zelfstandig kunnen toepassen en weten wat wel en niet hierbinnen past.

Integriteit

Als HR-professional krijg je te maken met vertrouwelijke zaken. Integer en respectvol hiermee om kunnen gaan is daarom een zeer belangrijke competentie voor deze functie.

Analytisch vermogen

Een HR-professional moet vaak met nieuwe inzichten komen als input voor advies. Hierbij is een goed analytisch vermogen erg belangrijk. Een onderzoekende kijk op de zaak draagt bij aan het vormen van goed advies waarmee jij als HR-professional kunt bijdragen aan de organisatie.

Diversiteit

Als HR-professional krijg je te maken met veel verschillende mensen uit alle lagen van de organisatie. In je functie moet je dus goed om weten te gaan met deze diversiteit aan personen.

E-mail updates

Ontvang de nieuwste vacatures in jouw mailbox.

Cv Online

Word eenvoudig gevonden door werkgevers in jouw streek.

Zoekgeschiedenis

Bewaar het overzicht van jouw zoekopdrachten en sollicitaties.

Favorieten

Bewaar al jouw favoriete vacatures.