Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

Verbeter uw prestaties met een MTO

Streeft u naar een goede verhouding met uw personeel? Vindt u het belangrijk om te weten hoe loyaal ze naar uw bedrijf zijn, hoeveel plezier ze in hun werk hebben en hoeveel voldoening ze uit hun functie halen? Natuurlijk zult u van een aantal medewerkers een goed beeld hebben, maar wilt u het niet organisatiebreed weten? Tevreden medewerkers werken immers vaak harder, efficiënter en vertonen minder verzuim en verloop. Ze beïnvloeden de prestaties van uw bedrijf positief. Daarmee vergroten ze uw rendement. Een prima tool om medewerkerstevredenheid te meten is een MTO, een Medewerkerstevredenheidsonderzoek.

MTO - Wees helder over uw doelen

Een MTO vraagt wat van een organisatie en haar medewerkers. Niet alleen is het een investering in tijd en geld, het schept ook verwachtingen. Commmuniceer helder over de aanleiding, de opzet en de doelen van uw onderzoek. Betrek hier vooral ook de OR in. Het mooie van een MTO is dat het de huidige situatie goed meet. Wilt u deze meting als uitgangspunt gebruiken voor ontwikkeling en beleid? Communiceer daar ook duidelijk over en zorg met name dat het hoogste management hier stakeholder in wordt.

De uitvoering van een MTO

Tegenwoordig worden de meeste MTO's online afgenomen. Dit scheelt in de verwerkingstijd en tevens is te verwachten dat de respons hoger is. Als u geen goed beeld heeft van de pijnpunten in uw organisatie, is het slim om eerst een kwalitatief vooronderzoek te houden. Interviews met een aantal personeelsleden is hiervoor uitermate geschikt. Informatie van direct leidinggevenden ook. De volgende stap is het samenstellen van een geschikte vragenlijst. Past u er vooral op dat uw vragen niet suggestief zijn, om sociaal wenselijke antwoorden te voorkomen. De vragenlijst stelt u ofwel aan de hele organisatie ter beschikking, ofwel kiest u voor een steekproef, die dan uiteraard wel representatief behoort te zijn. Het is aan te raden om direct leidinggevenden erbij te betrekken. De eerste dagen zal de respons het hoogst zijn. De leidinggevende kan in de tijd daarna de achterblijvers aansporen. Een e-mail als reminder is ook aan te bevelen. Vergeet u vooral niet de medewerkers die langdurig afwezig zijn, ook mee te nemen in het onderzoek.

MTO - analyse en actie

Allereerst zult u de uitkomsten moeten analyseren. Daarna zullen de uitkomsten moeten worden gecommuniceerd. Een plenaire zitting is hiervoor aangewezen, maar u kunt ervoor kiezen om het per afdeling of filiaal te doen. Wees open en eerlijk in uw communicatie en vermeld niet alleen wat goed gaat, maar juist ook waar verbetering nodig is. Stel organisatiebreed en per afdeling een plan van aanpak op en geef knelpunten de juiste prioriteit. Tussentijdse communicatie over de voortgang of eventuele aanpassingen vergroten het draagvlak en zorgen ervoor dat de maatregelen beter beklijven en geaccepteerd worden. Evalueer de afgelopen periode, vier de successen en maak afspraken over de knelpunten. Herhaal dit proces van communiceren en evalueren en u zult merken dat u rendement haalt uit uw MTO.

E-mail updates

Ontvang de nieuwste vacatures in jouw mailbox.

Cv Online

Word eenvoudig gevonden door werkgevers in jouw streek.

Zoekgeschiedenis

Bewaar het overzicht van jouw zoekopdrachten en sollicitaties.

Favorieten

Bewaar al jouw favoriete vacatures.